Cerinţele de apă şi alimente sunt permanente. Datorită creşterii numărului populaţiei globaleşi a extinderii dezvoltării economice, cerinţa de apă şi alimente este în creştere. Acoperirea discrepanţei dintre furnizare şi cerereimplică o investiţie extinsăîn diferite proiecte de dezvoltare a infrastructurii sustenabile. Timp de peste 60 de ani, TAHAL a jucat un rol cheie în extinderea resurselor de apă şisporirea producţiei agricole la nivel global. Pentru a realiza proiecte de infrastructură sustenabileevitând simultan “himerele” lipsite de valoare, dîn cadrul fiecărui proiect, TAHAL are în vedere necesităţileacţionarilor existenţi şi potenţiali. TAHAL se obligă în mod absolut să implementeze proiecteîntr-un mediu responsabil social, ecologic şi sigur.

Responsabilitate socială Proiectele de apă şi agricole integrate ale TAHAL din zonele rurale ale statelor în curs de dezvoltare demonstrează cum sunt intercorelate obiectivele sociale, de mediu şi economice. Aceste proiecte nu susţin doarsecuritatea apei şi alimentaţiei, ci creează şi oportunităţi de lucru, generează venit în zonele rurale, şi reduc inegalitatea financiară. Angajaţii TAHAL desfăşoară şi proiecte de voluntariatdeservind segmentul de populaţie nevoiaşdin comunităţile locale.

Responsabilitate faţă de mediu TAHAL acţionează responsabildesfăşurând evaluări ale impactului asupra mediului ca parte a proiectelor implementate. TAHAL analizează şi impactul asupra mediului al unui proiectîn etapele de planificare internă şi proiectare, încercând să prevină şi să reducă riscurile pentru mediu. În acest sens, TAHAL îndeplineşte şi condiţiile băncilor comerciale de toppentru acordarea de finanţare pentru proiect. Proiectele de dezvoltare rurală ale TAHALconstituie adesea un beneficiu pentru mediuîncetinind deşertificarea şi reducândurbanizarea cauzată de migraţia rurală către oraşe. Sistemul TAHALde administrare a mediului este certificat în conformitate cu ISO 14001:2004.

Responsabilitate pentru protecţia muncii Proiectele de dezvoltare ale TAHALau un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei locale, sporind adesea igiena generală şi valorile de supravieţuire a nou-născuţilor. TAHAL se obligă să respecte proceduri riguroase de protecţia muncii, asigurând un mediu de lucru sigur şi sănătosîn cadrul comunităţilor locale, în locaţiile proiectului, şi birourile din întreaga lume. Sistemul TAHALde asigurare a calităţii şi sistemele de administrare a protecţiei munciisunt certificate în conformitate cu ISO 9001:2008 şi respectiv OHSAS 18001:2007.