territories

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATA – JUDEŢUL NEAMŢ, ROM NIA

Rezumat proiect

Client: Apa Serv SA
Regiune: Europa
Valoare proiect: 11 milioane dolari
Situaţie curentă: proiect iniţiat în 2016, cu finalizare estimată în 2022
Segment: Gestionarea resurselor de apă şi apa uzata
Punct forte: imbunatatirea infrastructurii de apă şi apă uzata pentru locuitorii urbani şi rurali

Provocare:

Cu o populaţie de aproape 470.000 de locuitori, judeţul Neamţ este situat în partea de nord-est a României, în regiunea istorică a Moldovei. Capitala sa este la Piatra Neamţ, cel mai mare oraş din judeţ, cu circa 80.000 de locuitori. Apa Serv SA, furnizorul de servicii publice în domeniul apei, a ales TAHAL să proiecteze şi să supravegheze lucrările de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apa si canalizare din zonele urbane şi rurale ale judeţului Neamţ.

Soluţie:

Pentru acest proiect TAHAL va furniza următoarele servicii:

 • Servicii de proiectare pentru conductele de aducţiune apa potabilă, conducte de alimentare cu apă, staţii de clorinare, staţii de pompare şi rezervoare de apă;
 • Servicii de proiectare pentru reţele de canalizare şi staţii de epurare a apei uzate;
 • Asistenta tehnica;
 • Pregatirea documentelor pentru obtinerea finanţarii şi atribuirii fondurilor;
 • Redactarea documentelor suport relevante, incluzând studiul de fezabilitate, analiza financiară, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului EIA; studiile de evacuare a apei uzate industriale şi gestionarea nămolului; studii topografice, geotehnice şi hidrogeologice; studii de calitate a apei şi a apelor uzate;
 • Intocmirea documentaţiei pentru obţinerea de avizelor şi aprobărilor;
 • Redactarea memorandumului de finanţare adresat Uniunii Europene;
 • Supervizarea lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Supervizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare ale staţiilor de epurare a apei uzate şi a celor de tratarea apei potabile.

Beneficii:

 • Imbunatatirea sistemului de şi tratare a apei potabile;
 • Imbunatatirea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate;
 • Alinierea la directivele UE din acest domeniu;
 • Imbunatatitrea serviciilor de epurare a apei uzate si de tratare a apei potabile potabilă pentru locuitorii urbani şi rurali

clientului:

Apa Serv SA

zonă:

EUROPA
Accessibility