territories

EVALUARE & SISTEM PLANIFICARE BAZINE HIDROGRAFICE – LUCKNOW, UTTAR PRADESH (UP), INDIA

Rezumatul proiectului

Client: Agenţia de Resurse Apă (SWaRA) Uttar Pradesh
Regiune: Asia
Valoare proiect: 3,4 milioane dolari
Situaţie curentă: proiect iniţiat în 2016, cu finalizare în 2022
Segment: Gestionarea resurselor de apă
Punct forte: sistem suport pentru decizia de dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă

Provocare:

SWaRA Uttar Pradesh a fost înfiinţată în 2001 cu obiectivul de a aduce îmbunătăţiri la planificarea, gestionarea şi distribuirea resurselor de apă. SWaRA a decis că este necesară o abordare integrată pentru a depăşi problemele de gestionare a resurselor de apă şi lipsa de coordonare dintre părţile interesate din regiune care sunt implicate în furnizarea şi utilizarea apei. În acest scop, s-a căutat dezvoltarea unui sistem suport avansat de decizie pentru evaluarea şi planificarea bazinelor hidrografice.

Soluţie:

Obiectivele acestui proiect, care este finanţat de către Banca Mondială, sunt de a studia toate cele opt bazine hidrografice majore din Uttar Pradesh şi de a pregăti o evaluare şi un sistem de planificare a acestora. Acest sistem de evaluare si planificare include o bază de date geologice şi o bază de cunoştinţe referitoare la precipitaţii, evaporare, irigaţii, comportamentul apelor subterane, diversificarea culturilor, caracteristici ale creşterii culturilor, practici in agricultura, costuri de consum şi disponibilitate, producţie a culturilor, preţuri ale culturilor şi altele. Ca parte din acest proiect, TAHAL dezvoltă şi aplică instrumente analitice, asigurând procese structurate de consultanţă pentru persoane interesate.

Acest sistem va ajuta SWaRA la:

  • Evaluarea disponibilităţii si cererii de apa in prezent si in viitor;
  • Dezvoltarea modelelor de alocare a apei si a modelelor pentru diferite scenarii de disponibilitate/cerere;
  • Realizarea de evaluări ale bilanțului de apă în diferite etape;
  • Dezvoltarea unui atlas hidrografic interactiv online;
  • Analizarea scenariilor posibile de dezvoltare şi soluţii de gestionare

Echipa de proiect include experţi în planificare hidrografică, hidrogeologie, hidrologie, modelarea resurselor de apă, programare software, dezvoltare web, sisteme de informare geografică (GIS), baze de date, teledetecţie, irigaţii şi agricultură din India şi Israel

Beneficii:

  • O mai bună capacitate de luarea decizilor de către managerii SwaRA;
  • O colaborare regională mai bună între părţile interesate;
  • Cresterea capacitatii institurionale;

clientului:

Agenţia de Resurse Apă (SWaRA) Uttar Pradesh

zonă:

ASIA
Accessibility