territories

REABILITAREA STATIEI DE POMPARE A APEI UZATE DIN ISOKH – KAZAN, RUSIA

Sumar proiect:

Client: Întreprinderea Unitară Municipală din Kazan
Regiunea: Europa
Valoare proiect: $4M
Statut: finalizat în 2014
Segment: tratare şi colectare apă reziduală
Beneficiu principal: Proiectare şi reconstrucţie a staţiei de pompare a apei reziduale

Cerinţe:

MUP Kazan Vodokanal a ales TAHAL pentru reconstruirea completă a staţiei de pompare a apei reziduale din Iskozh. Obiectivul principal al proiectului a fost refacereastaţiei de pompareşi introducerea automatizării complete a facilităţii.

Soluţie:

Proiectul de reabilitare a inclus o combinaţie de lucrări de proiectare, civile, mecanice, de instalareşi electriceşi activităţi de susţinere. Lucrarea de proiectare detaliatăa inclus calcule de proiectareşi elaborarea graficelor de lucru pentru componente civile, mecanice, electrice şi de control (SCADA).

Lucrarea de proiectare s-a efectuat în conformitate cu standardele GOST, o organizaţie regională ce opereazăsub patronajulComunităţii Statelor Independente (CIS).

Lucrările civile au inclus consolidarea elementelor structurale, demolarea structurilor existenteşi înlocuirea cu noi structurişi pregătirea susţinerilor. Lucrările mecanice au inclusdemontarea echipamentului existent şiachiziţia (inclusiv vămuire), instalarea, pornirea şi punerea în funcţiunea noului echipament. Activităţile de sprijin au inclusîntocmirea documentaţiei de execuţieşi instruirea personalului operator.

Beneficii:

  • Reconstruirea staţiei de pompare a apei uzate existente
  • Operarea neîntrerupta astaţiei de pomparepe parcursul proiectării şi implementării proiectului
  • Sănătate publică îmbunătăţită a rezidenţilor publici din vecinătate
  • Impact negativ redus asupra mediului

clientului:

Kazan Municipal Unitary Enterprise

zonă:

EUROPA
Accessibility