territories

Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)

Sumar proiect:

Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti
Aria proiectului: Bucuresti
Valoarea proiectului: $14.434.310
Status: in derulare

Beneficiile proiectului:

 • Protectia mediului si, in special, a calitatii apei receptorilor naturali si a apelor freatice;
 • Imbunatatirea standardelor serviciilor si cresterea sigurantei in functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Optimizarea sistemului de colectare si tratare a apelor uzate;
 • Realizarea unor economii de energie si reducerea costurilor generale de operare.

Descriere proiect:

Tahal Consulting Engineers ltd- sucursala Bucuresti a fost selectata de catre Primaria Municipiului Bucuresti pentru a proiecta si reabilita colectoarele de apa uzata Ao si Bo.

Servicii ce vor fi furnizate de Tahal:

Realizarea Contractului va necesita din partea Antreprenorului General asumarea răspunderii pentru o varietate de servicii. Acestea vor include dar nu se vor limita la următoarele:

 • Proiectarea lucrărilor;
 • Managementul Proiectului prin personal calificat (RTE, CQ, SSM-PSI, etc);
 • Execuţia lucrărilor;
 • Elaborarea documentaţiilor As-Built;
 • Elaborarea documentatiilor si Obţinerea tuturor autorizatiilor, permiselor, aprobărilor, licenţelor, etc;
 • Obţinerea de aprobări temporare pentru execuţia lucrărilor
 • Testare

Activitati specifice proiectului efectuate de Tahal:

 • Expertiza tehnica si proiectare pentru "Reabilitarea colectorului principal de canalizare (A0 și B0) "
 • Executie lucrari de reabilitare a principalelor colectoare de canalizare A0 și B0
  Lungimea totală = aprox. 10,5 km (A0 = cca 5,2 km, B0 = aproximativ 5.3 km)
 • Remedierea eventualelor defecte care apar în cele 12 luni de Notificare a Defectelor

Scopul lucrarilor:

 • 2 km renovati prin relining cu tuburi PAFSIN (diferite forme)
 • 5 km renovati prin torcretare
 • 4 km conductă nouă de 1000 mm pozata în șanț deschis
 • 1,5 km renovati prin sigilarea rosturilor dintre țevile de beton existente

Beneficii:

Reabilitarea colectoarelor de apa uzata are un impact semnificativ asupra demersului de modernizare a sistemului de colectare ape uzate din Municipiul Bucuresti, asupra eficientei acestuia si asupra calitatii serviciilor oferite utilizatorilor.

clientului:

Primaria Municipiului Bucuresti

zonă:

EUROPA
Accessibility