territories

MODERNIZAREA ECHIPAMENTELOR DE TRATARE A APEI UZATE – IVANOVO

Sumar proiect:

Client: Ministerul Dezvoltării Regionale din Federaţia Rusă
Regiune: Europa
Valoare proiect: $30M
Statut: finalizat în 2015
Segmente: tratare apă reziduală cu asimilare anaerobăşi cogenerare biogaz
Beneficiu principal: Reducerea impactului  negativ asupra mediului, co-generare de energiefolosită pentru a opera echipamentul de tratare a apei reziduale

Cerinţe:

Ministerul Dezvoltării Regionale din Rusiaşi oraşul Ivanovo au ales TAHAL în calitate de contractor generalpentru îmbunătăţirea echipamentului de tratare a apei reziduale existent în Ivanovo cu o capacitate de 320,000 m3/zi. Proiectul a inclus construcţia unei linii noi de tratare a nămoluluiinclusiv cogenerare biogaz în baza asimilării anaerobe.

Soluţie:

TAHAL a acţionat în calitate deantreprenorgeneral al proiectului, fiind responsabil de ingineria, construirea şi achiziţia şi instalarea echipamentului (inclusiv a sistemelor SCADA/control). Proiectul a inclus construireaunei linii noi de tratare a nămoluluiinclusiv cogenerare biogaz cu o capacitate totală de 2,5 MW. Volumul total al nămolului umedtratat prin intermediul unei linii noia atins 4,760 m³/zi, cu un conţinut uscat total al nămolului tratatde 36 tone/zi.

Activităţile de proiect specifice realizate de TAHAL au inclus:

  • Întocmirea documentelor detaliate de proiectare
  • Livrarea şi instalarea a patru cogeneratoare de biogaz cu o capacitate totală de 2,5 MW

Construirea:

  • Două rezervoare de metan (5,500 m3 each) pentru asimilare anaerobă mezofilică
  • Construirea rezervorului de metanşi construcţie de tratare a gazului
  • Rezervoare de nămol
  • Instalarea de conducte şi cabluri în locaţie
  • Furnizarea şi instalareaunui echipament tehnologic diferitinclusiv îngroşătoare de nămol, schimbătoare de căldură, pompe, supape, mixere, două posturi de transformare, pâlnie de biogazşi alt echipament electric şi de control

Beneficii:

  • Adăugarea unei noi linii de tratare a namolului
  • Instalatie nouă cogenerare de biogaz (capacitate 2,5 MW)
  • Sănătate publică îmbunătăţităpentru rezidenţii din zonăşi reducerea poluării cu metan

clientului:

Ministry of Regional Development of the Russian Federation

zonă:

EUROPA
Accessibility